• Home
 • Over ons
 • Particulier
 • Omzetbelasting
 • Español
 • AVG / Privacyverklaring

logo

Openingstijden kantoor:

MAANDAG T/M VRIJDAG:
9.OO – 17.00 UUR
Bezoek uitsluitend op afspraak

Voor informatie of afspraak:
045-5452786

Bezoek adres:
Wallz Administraties
HAGHENSTRAAT 16
6461 VT KERKRADE

Correspondentie adres:
Wallz Administraties
Postbus 289
6460 AG Kerkrade

Tel: 045-5452786
Fax: 045-5463963
E-Mail: info@drswallz.nl 

 

wallz-gladki

Wallz Administraties

Al meer dan 25 jaar het adres voor Eenmanszaak/ZZP  en  V.O.F./BV.
Tevens het adres voor Belastingaangifte particulieren.

 

drs. Sjef Wallz
ondernemersplannen
administraties/jaarverslagen
fiscale adviezen
 Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur is hij direct bereikbaar via 06-51578551

 

Wiel Gladki/Accountmanager
loonadministraties
administraties/jaarverslagen
fiscale adviezen

Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur is hij direct bereikbaar via 06-51210318.

 

27-01-2018

BELASTINGAANGIFTE 2017 PARTICULIEREN

 

Ligging kantoor:  Putgang 5, Kerkrade-Centrum tegenover overdekt zwembad D'r Pool.

Parkeren:              op onze oprit links naast de garagedeur.

 

De volgende stukken (indien van toepassing) dient u mee te nemen:

 1. de belastingbrief
 2. jaaropgave loon/uitkering/pensioen/buitenland (ook van echtgenote/partner)
 3. de voorlopige belasting teruggaaf 2017/ de ontvangen Zorgtoeslag 2017
 4. onze kopie van de aangifte 2016
 5. eigen huis:     
  1. gemeentelijke aanslag onroerendezaakbelasting 2017
  2. hypotheek overzicht bank: rente en hoogte lening
  3. bij nieuw huis of hypotheek verhoging ook:
   afrekening notaris / taxatierapport makelaar / provisie bank
 1. ziektekosten:
  1. rekening hulpmiddelen / medicijnen (bril niet meer)
  2. niet vergoede kosten / medisch dieet / tandarts

Niet aftrekbaar: eigen bijdragen AWBZ en Wmo.
Wel uitgaven voor particuliere hulp.

 1. alimentatiekosten ex-echtgenote
 2. eigen studiekosten of partner (niet van kinderen)
 3. Box3/Vermogensbelasting: Indien vermogen boven € 25000 (per volwassene) dan bankoverzichten datum 01-01-2017 meenemen
 4. Kopie jaaropgave kapitaal of spaarverzekering
 5. NIEUW: DigiD beveiligd met SMS? Dan mobiele telefoon meenemen.

 

27-01-2016

NIEUW:

We verzorgen voor U bij Duitse inkomsten OOK:

1.Invullen Bescheinigung EU/EWR

2.Aanvraag Zulage Deutsche Rentenversichurung.
  Tegemoetkoming Nederlandse premie AWBZ/bijdrage ZFW

 
 
 

logo

Omzetbelasting

Verificatie van BTW- identificatienummer

Als u zaken doet met het buitenland, is het zaak de btw- identificatienummers van uw afnemers regelmatig te controleren op juistheid.
Hoe gaat dat in zijn werk?  - Waar moet u rekening mee houden?

Het controleren van het btw- identificatienummer van uw afnemers is van belang voor het aantonen van terechte toepassing van het 0%- tarief bij zogenaamde  ‘intracommunautaire’ leveringen. Maar ook om aan te tonen dat de afnemer van een dienst ondernemer is en de heffing wordt verlegd.

Intracommunautaire leveringen

Nultarief. Voor toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen is vereist dat de goederen daadwerkelijk worden vervoerd naar een ander EU- land. Daarnaast is vereist dat in het EU- land van aankomst een belastbare intracommunautaire verwerving wordt verricht.
Btw- identificatienummer. Deze verwerving wordt in het beginsel aangenomen als uw afnemer u een btw-identificatienummer verstrekt.
Let op. Als uw afnemer geen btw- identificatienummer verstrekt, dan kunt u het nultarief niet toepassen voor u intracommunautaire levering.
Het btw- identificatienummer van de afnemer moet worden opgenomen op de
factuur die wordt verstrekt aan de afnemer van de goederen. Daarnaast moet u het nummer gebruiken bij uw opgaaf intracommunautaire leveringen.

Verificatie btw- identificatienummer

Om zekerheid te krijgen of het door uw afnemer verstrekte btw- identificatienummer juist is, kan het nummer ter verificatie worden aangeboden bij de Belastingdienst. Dit kan schriftelijk, telefonisch (0800-0543), per fax of aan de balie van het Belastingkantoor. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging. U kunt het nummer ook op geldigheid laten beoordelen op de volgende website:
www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Let op. De laatste methode heeft echter geen rechtskracht. Het is daarom altijd raadzaam om een schriftelijke bevestiging te vragen van de Belastingdienst.
Het is een kleine moeite om de Belastingdienst even te bellen. De schriftelijke bevestiging wordt automatisch verzonden.
De eerst twee posities van het btw- identificatienummer bestaan uit de landcode.
Daarnaast heeft ieder EU- land de code op een andere manier opgebouwd.

Onjuist btw- identificatienummer

Als blijkt dat u een onjuist btw- identificatienummer heeft gebruikt, dan kan dit leiden tot naheffing van btw. In een dergelijk geval wordt namelijk aangenomen dat u geen recht heeft gehad om het nultarief toe te passen. Over de levering wordt dan 21% of 6% berekend die u aan de Belastingdienst moet afdragen.

Als u voor controle van btw- identificatienummers de VIES- website gebruikt, is het altijd raadzaam een schriftelijke bevestiging te vragen van de Belastingdienst. Het is een kleine moeite om even de Belastingdienst te bellen. De schriftelijke bevestiging wordt dan automatisch verzonden.

Bron: tips& advies belastingen

 

 

logo

Nuestra oficina puede asesorar a los trabajadores españoles que trabajan en los Países Bajos acerca de:

Ons kantoor kan Spaanse werknemers die in Nederland werken adviseren over:


1. Impuesto sobre la legislación y los formularios de impuestos.

belastingwetgeving en belastingaangifte

 

2. La legislación social y los formularios correspondientes.

sociale wetgeving en formulieren

 

3. Iniciar un negocio (ZZP).

ZZP = empresario sin personal/empleados.

het starten van een eigen bedrijf (ZZP)
ZZP = zelfstandige zonder personeel

 

logo

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring Wallz Administraties.

Administratiekantoor Wallz Administraties verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-voor en achternaam
-geslacht
-geboortedatum
-geboorteplaats
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer
-BSN nummer
-overige persoons/bedrijfsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld gebruikersnaam/wachtwoord belastingdienst en/of DigiD gegevens

Bezoek website:
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Waarom wij gegevens nodig hebben:
-aangifte IB
-aangifte BTW
-aangifte LB
-aangifte VPB
-aangifte Erfbelasting
-berekenen Toeslagen
-verzorgen loonadministratie
-adviezen

Delen met anderen:
Wallz Administraties verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Verwijdering mag niet in strijd zijn met de wettelijke bewaarplicht van uw gegevens.

Beveiliging:
Wallz Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op:

info@drswallz.nl